En Yeni Yazılar

Çok Aranan Anahtar Kelimeler
Mart 23.03

2014 yılında konutlar için 3 bin 300 liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin 25 Mart 2015 tarihine kadar beyanname vermeleri gerekiyor. Ancak bazı istisnai durumlarda vergi vermek bir yana vergi iadesi almak bile mümkün.

Radikal'den Mehmet Bulut'un yazısına göre, mükellefler, vergi dairesine gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesini kullanmak suretiyle 'Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi' ile yıllık beyannamelerini 25 Öart 2015 tarihine kadar vermek zorunda. İnternet erişimi olmayan veya kulalnmak istemeyenler ise vergi dairelerinden temin edecekleri beyannameleri elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla vergi dairesine ulaştırarak beyanname verebiliyor.

Kimler hangi durumlarda beyanname verecek?
Mükelleflerin kira geliri beyannamesi vermesi elde ettiği kira geliri miktarına göre belirleniyor. Bu noktada geçtiğimiz yıl kiracıdan 10 aylık kira geliri tahsil edilmişse ev sahibi beyanname vermek durumunda. Ayrıca ev sahibi 3.300 liranın altında kira geliri elde etmişse beyanname vermesi gerekmiyor. Ancak elde edilen kira geliri 3.300 liranın üzerindeyse ilk olarak elde edilen gelirden 3.300 lira düşüldükten sonra kalan kısım için beyanname veriliyor. Burada da önemli husus, ev sahibinin birden fazla evi varsa 3.300 liralık istisna tutarının kira gelirinden sadece bir defa düşülebilecek olması.

Kira geliri nasıl beyan edilecek?
Kira gelirini beyan edecek mükelleflerin tercih edebileceği iki yöntem bulunuyor. Birincisi “götürü gider yöntemi” olup burada yıllık kira gelirinden hem 3.300 TL’lik istisna hem de kalan tutarın %25’i indiriliyor ve beyan edilecek gelire ulaşılıyor. Bu yöntemin önemli kısmı ise götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin 2 yıl boyunca vazgeçemiyor olmaları.

Hangi durumlarda vergi iadesi alınıyor?
Sadece işyeri kiralarında mümkün olabilen vergi iadesinde iade edilen kısım işyerleri kira ödemeleri sırasında, brüt tutarı üzerinden uygulanan yüzde 20 vergi kesintisi olup yapılan kesintinin beyan edilen gelirden fazla olması halinde iade almak mümkün.

Hangi durumlarda hiç vergi ödenmez?
Kira geliri elde edenlerin tercih edebileceği ikinci yöntem ise gerçek gider yöntemi olup bu yöntemi giderin istisna sonrası gelirin yüzde 25’inden fazla olması halinde tercih edilmesi gerekiyor.
Brüt kira geliri tutarından düşülebilecek giderler aşağıdaki gibi:
- Ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
- Eve yapılan idare giderleri,
- Sigorta giderleri,
- Banka kredisiyle almışsanız ödediğiniz faiz giderleri. Gerçek gider usulünü seçmişseniz ve saydığım giderler kira gelirinizden fazla ise hiç vergi ödemeyebilirsiniz.