Emlak.Net'de Yenimisin? Gayrimenkul ilanı mı yayınlamak istiyorsun ? Üye Girişi Yap!
En Yeni Yazılar

Çok Aranan Anahtar Kelimeler
Haziran 13.06

Kentli Kardeşe Tarla Yok!


Yayınlama Tarihi: 13.06.2013 / Kategori: Emlak Yasaları

Tarım arazilerinin bölünmesini önlemeye çalışan yasa tasarısı ile miras kalan tarlanın 1 yıl içinde köyde yaşayan kardeşe devredilmesi zorunluluğu geliyor. Tarladaki pay ise 20 dönümün altına inerse kardeşlerden hiçbiri hak talep edemeyecek. Baki kalan payı ise başka biri alabilecek.

Tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla çıkarılması düşünülen yasa hükümet tarafından Meclis’e gönderildi. Meclise gönderilen yasanın adı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Kanuna göre tarım arazilerinin büyüklüğü miras gibi nedenlerle 20 dönümün altına düşerse bu tarlalar artık bölünemeyecek. Bu büyüklük dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümden aşağı olamayacak.

Miras kalan tarla kardeşler arasında anlaşma sağlanarak bir kardeşe devredilecek. En önemli düzenleme ise kardeşler arasında anlaşma sağlanamazsa getirilen yenilikler. Buna göre anlaşma olmazsa mirasçıların her biri sulh hukuk mahkemesinde dava açacak. Mahkemenin verdiği karara göre mirasçı arazinin mülkiyetini devretmek zorunda kalacak. Hâkim, mirasçılardan çiftçiliği en iyi şekilde yapacak olan mirasçıya verecek. Mirasçılar arasında birden fazla çiftçi varsa geçimini çiftçilikten sağlayana araziyi verecek. Böylece şehirde yaşayan kardeş hakkını köydeki kardeşine satmak zorunda olacak. Tarlayı alan parayı yatırmazsa tarla açık artırmayla satılacak. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı küçük arazileri gerekli görürse toplulaştıracak. Bunun yanı sıra;

a- Hâkim, mirasçılardan çiftçiliği en iyi şekilde yapacak olan mirasçıya arazinin mülkiyetinin devredilmesi kararı verebilecek.
b- Mirasçılar arasında birden fazla çiftçi varsa geçimini çiftçilikten sağlayana araziyi verecek.
c- Mirasçılar arasında çiftçilik yapan yoksa en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya arazi verilecek.
d- Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazileri bulunması halinde, hâkim miras kalan arazinin tamamını mevcut arazilerini bakanlıkça belirlenen işletme büyüklüğüne ulaştırmak isteyen mirasçıya bırakabilir. Hâkim araziyi en ekonomik şekilde işleteceğine karar verdiği mirasçıya da bırakabilir.
e- Miras kalan araziye talip mirasçı yoksa hâkim arazinin satışına karar verecek, satıştan elde edilen gelir mirasçılara miras payları oranında dağıtılacaktır.
f- Miras kalan arazi, bakanlıkça belirlenen asgari işletme büyüklüğüne bölünebiliyorsa hakim bölecek ve mirasçılara mülkiyetini verebilecek.